Natmad

Ved selskabsarrangementer serveres natmaden senest kl. 02:00

 

Forslag på natmad kan f.eks. være: Diverse supper, brændende kærlighed, salt buffet, hvid labskovs, Quiche Lorraine.

 

Skulle De eventuelt have andre ønsker end de her nævnte, står vi selvfølgelig til Deres disposition.

 

Natmaden er ikke med i helaftenarrangementets pris.

 

Prisen på natmad ligger typisk mellem 65 – 85 kr. pr. kuvert alt efter valg af menu.