Historien om Espehus

Espehus historie går tilbage til første halvdel af 1800-tallet, hvor det blev udstykket fra bondegården Espegård, som lå på hjørnet af den nuværende Brandholms Allé og Rødovre Parkvej.
Gården blev revet ned omkring 1950. Rødovre Hallen og Rødovre Skøjte Arena ligger på en del af gårdens marker.

Espelunden hed tidligere Espehus Plantage. Det var en planteskole på ca. 20 tønder land. Rødovre Kommune købte grunden i 1952 for at indrette den til folkepark.
Dette skete i 1959 og det idylliske Espehus, som havde gennemgået en renovering, blev bolig for parkens opsynsmand, Laurits Hansen og hans hustru.

De havde fået bevilling til forhandling af kaffe, is, læskedrikke, chokolade, tobak og varme pølser. På traktørstedets premiereaften i juni 1959 var der samlet ca. 1000 Rødovreborgere.
Laurits Hansen blev snart døbt Lundefar af omegnens børn. På åbningsdagen havde han hjælp af sine syv voksne børn bl.a. operasangeren Ib Hansen og opperettesangeren Henning Hansen.

Huset havde åbent fra tidlig morgen til sen aften, og alligevel hang der et skilt på døren, hvis der skulle komme en sen nattegæst: ”Ring bare på hoveddøren. Hilsen Lundefar”.

Navnet Espe kommer fra et gammelt mark navn Espekier, som er en sammensætning af trænavnet esp (”ryste som et espeløv”) og kær (en lille,delvis tilvokset stillestående sø). Markerne omkring dette oprindelige vådområde hørte til Espegård og lagde navn til gården.